Strøm

Strøm er noe alle må ha. Det finnes over hundre kraftleverandører og mange ulike strømavtaler å velge mellom.

Hva gjør vi?

 • Vi fører tilsyn med at det i markedsføring av strømavtaler gis riktig og fullstendig informasjon.
 • Vi sikrer at avtalevilkårene som benyttes av kraftleverandørene og nettselskapene er rimelige og balanserte.

Viktige å vite

 • Bytte av leverandør

  Du kan i de fleste tilfeller bytte leverandør fritt ved å ta kontakt med ny leverandør og inngå avtale med denne. Sjekk priser på Strømpris.no

 • Angrerett

  Det er alltid 14 dagers angrerett ved kjøp av strøm. Har du ikke fått beskjed om angreretten, utvides fristen til 1 år.

 • Bindingstid

  Noen avtaler har bindingstid. Denne skal ikke være lenger enn 12 måneder, med unntak for fastprisavtaler. Du skal få en økonomisk fordel for å inngå en avtale med bindingstid, for eksempel en rabatt på strøm eller andre tjenester.

 • Prisopplysninger

  Leverandørene må i all markedsføring opplyse klart og tydelig om priser og andre viktige avtalevilkår, for eksempel om bindingstid.

 • Endringer i pris og vilkår

  Når kraftleverandøren endrer prisen eller andre vilkår for avtalen, skal du få direkte varsel om dette, for eksempel på e-post eller SMS.

Ofte brukte begreper

Spotprisavtale

En avtale om at prisen skal følge spotprisen (markedsprisen) som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg til spotprisen må du som kunde betale et påslag til kraftleverandøren.

Standard variabel kraftpris

En avtale der kraftleverandøren vedtar å endre prisen med jevne mellom,  basert på utviklingen i kraftmarkedet. Prisen endrer seg ikke fra dag til dag som ved en spotpris-avtale, men alt etter hva kraftleverandøren bestemmer. Leverandøren har plikt til å informere deg om ny pris 14 dager før en prisendring trer i kraft.

Fastprisavtaler

En avtale om å betale fast pris for strømmen du bruker over en periode, for eksempel ett år. I tidsperioden avtalen gjelder kan strømselskapet kun kreve den avtalte prisen, og du som kunde kan ikke skifte leverandør.

15.12.2016

Villeiande prismatch frå Fjordkraft

I ein reklame lova Fjordkraft å alltid matche prisen dersom kunden fekk tilbod om rimelegare straum hos ein konkurrent. Men løftet gjaldt likevel ikkje i alle tilfelle.

Fagpersoner