Våre ansatte

Hvem gjør hva i forbrukerombudet?

På denne siden finner du en oversikt over alle som jobber i Forbrukerombudet. Forbrukerombudets ledelse kan kontaktes om overordnede spørsmål knyttet til Forbrukerombudets arbeid og deres respektive fagfelt.

Når det gjelder spørsmål knyttet til enkeltsaker, oppfordrer vi til å ta kontakt med en av saksbehandlerne på området.

Alle ansatte