Regelverk Forbrukerombudet fører tilsyn med

I tillegg til markedsføringsloven, fører Forbrukerombudet også tilsyn med en rekke andre regelverk. Samtidig er det regelverk som regulerer bestemte former for markedsføring og vilkår i forbrukeravtaler, som andre tilsynsmyndigheter håndhever. Under finner du oversikten.

I tillegg til markedsføringsloven, fører Forbrukerombudet også tilsyn med:

 • angrerettloven
 • markedsføring av kredittavtaler etter finansavtaleloven kapittel 3
 • markedsføring av alternativ behandling av sykdom
 • forbudet mot TV-reklame rettet til barn i kringkastingsloven
 • forbudet mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer – svartebørsloven
 • tidspartloven (timeshare-loven)
 • krav til merking av tekstiler

Forbrukerombudet er også, sammen med Euro Info Center i Norges Eksportråd, utpekt som nasjonale kontaktpunkter etter ehandelsloven.

Annet regelverk som regulerer bestemte former for markedsføring og vilkår i forbrukeravtaler som andre tilsynsmyndigheter håndhever

 • Ekomloven – har blant annet bestemmelser om fellesfakturerte tjenester og bindingstid i ekomkontrakter. Håndheves av Nkom.
 • Finansavtaleloven og finansforetaksloven m.v.regulerer bankers og andre finansforetaks opptreden overfor forbrukere. Håndheves av Finanstilsynet.
 • Energiloven – stiller krav til opplysninger som må innhentes ved skifte av kraftleverandør og til betalingsvilkår. Håndheves av NVE.
 • Personopplysningsloven – inneholder omfattende krav til næringsdrivendes innhenting og bruk av personopplysninger. Håndheves av Datatilsynet.
 • Mat- og helselovgivning – forbyr blant annet å benytte påstander i markedsføring av helsekost og slankemidler som ikke er godkjent av EU. Håndheves av Mattilsynet.
 • Legemiddelloven – inneholder krav til markedsføring av legemidler, herunder naturlegemidler. Håndheves av Legemiddelverket.
 • Kosmetisk kirurgi og skjønnhetspleie – Markedsføring av kosmetisk kirurgi som utføres av helsepersonell er regulert i helsepersonelloven. Statens Helsetilsyn fører tilsyn med dette. Annen skjønnhetspleie som ikke utføres av helsepersonell, er regulert i kosmetikkloven. Mattilsynet fører tilsyn med denne.
 • Alkohol- og tobakk: Forbudene mot markedsføring av alkohol og tobakk håndheves av Helsedirektoratet.
 • Kringkastingsloven – inneholder regler om produktplassering og hvor mye reklame som kan sendes i tilknytning til TV-programmer. Håndheves av Medietilsynet.
 • Lotteriloven – regulerer pengespill. Håndheves av Lotteritilsynet.
28.03.2017

Advarer mot e-postsvindel

Forbrukerombudet får mange klager på kreative svindlere på jakt etter kortinformasjon og viktige brukernavn og passord. Skatteetaten, Posten, Telenor og en rekke norske banker er blant aktørene som har fått navnene sine misbrukt i det siste.