Regelverk Forbrukerombudet fører tilsyn med

I tillegg til markedsføringsloven, fører Forbrukerombudet også tilsyn med en rekke andre regelverk. Samtidig er det regelverk som regulerer bestemte former for markedsføring og vilkår i forbrukeravtaler, som andre tilsynsmyndigheter håndhever. Under finner du oversikten.

I tillegg til markedsføringsloven, fører Forbrukerombudet også tilsyn med:

 • angrerettloven
 • markedsføring av kredittavtaler etter finansavtaleloven kapittel 3
 • markedsføring av alternativ behandling av sykdom
 • forbudet mot TV-reklame rettet til barn i kringkastingsloven
 • forbudet mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer – svartebørsloven
 • tidspartloven (timeshare-loven)
 • krav til merking av tekstiler

Forbrukerombudet er også, sammen med Euro Info Center i Norges Eksportråd, utpekt som nasjonale kontaktpunkter etter ehandelsloven.

Annet regelverk som regulerer bestemte former for markedsføring og vilkår i forbrukeravtaler som andre tilsynsmyndigheter håndhever

 • Ekomloven – har blant annet bestemmelser om fellesfakturerte tjenester og bindingstid i ekomkontrakter. Håndheves av Nkom.
 • Finansavtaleloven og finansforetaksloven m.v.regulerer bankers og andre finansforetaks opptreden overfor forbrukere. Håndheves av Finanstilsynet.
 • Energiloven – stiller krav til opplysninger som må innhentes ved skifte av kraftleverandør og til betalingsvilkår. Håndheves av NVE.
 • Personopplysningsloven – inneholder omfattende krav til næringsdrivendes innhenting og bruk av personopplysninger. Håndheves av Datatilsynet.
 • Mat- og helselovgivning – forbyr blant annet å benytte påstander i markedsføring av helsekost og slankemidler som ikke er godkjent av EU. Håndheves av Mattilsynet.
 • Legemiddelloven – inneholder krav til markedsføring av legemidler, herunder naturlegemidler. Håndheves av Legemiddelverket.
 • Kosmetisk kirurgi og skjønnhetspleie – Markedsføring av kosmetisk kirurgi som utføres av helsepersonell er regulert i helsepersonelloven. Statens Helsetilsyn fører tilsyn med dette. Annen skjønnhetspleie som ikke utføres av helsepersonell, er regulert i kosmetikkloven. Mattilsynet fører tilsyn med denne.
 • Alkohol- og tobakk: Forbudene mot markedsføring av alkohol og tobakk håndheves av Helsedirektoratet.
 • Kringkastingsloven – inneholder regler om produktplassering og hvor mye reklame som kan sendes i tilknytning til TV-programmer. Håndheves av Medietilsynet.
 • Lotteriloven – regulerer pengespill. Håndheves av Lotteritilsynet.
20.09.2017

Barn som får ukjent regning i posten – her er Forbrukerombudets råd

Flere forbrukere opplever at barna deres får tilsendt pakker i posten med krav om betaling, uten at de har bestilt noe. Ikke betal - og protester på kravet, råder Forbrukerombudet.