Om Forbrukerombudet

Forbrukerombudet er en frittstående offentlig tilsynsmyndighet som på vegne av forbrukerne fører tilsyn med at varer og tjenester blir markedsført i samsvar med markedsføringsloven.

Lederen for Forbrukerombudet har tittelen forbrukerombud og blir utpekt av Kongen i statsråd for seks år av gangen.

Forbrukerombudet arbeider overfor næringslivet for å gjøre markedet enklere og tryggere for forbrukerne. Vi skal forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter. Dette ønsker vi å oppnå gjennom dialog og forhandlinger med næringsdrivende, ved effektiv bruk av de sanksjonene som markedsføringsloven åpner for, og gjennom veiledning og god informasjonsvirksomhet. Forbrukerombudet ønsker også å spille en aktiv rolle i internasjonale fora. Her finner du informasjon om hvilke regelverk vi fører tilsyn med.

Klager og henvendelser

Forbrukerombudet får rundt 10 000 skriftlige klager og henvendelser i året. Ikke alle klager blir behandlet som enkeltsaker. Vi kan også behandle klager innenfor de samme saksområdene samlet for å få til en mer effektiv saksbehandling. På bakgrunn av tidligere saker og henvendelser og samfunnsutviklingen generelt prioriterer vi hvert år hvilke tema og bransjer vi skal jobbe med.

Forbrukerombudet har 30 ansatte og holder til i Nydalen i Oslo.

Forbrukerombudet arbeider for forbrukerne, men målgruppen er næringsdrivende. Forbrukerombudet løser derfor ikke tvister mellom forbrukere og næringsdrivende. Det er en oppgave for Forbrukerrådet og forbrukerklagenemndene.

Forbrukerombudet vs Forbrukerrådet - hvem gjør hva?

  • Forbrukerombudet er en frittstående tilsynsmyndighet som på vegne av forbrukerne forebygger og stopper ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter. Vi gir også veiledning til næringsdrivende om regelverket.

  • Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne i konkrete tvister med næringsdrivende og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

    Gå til Forbrukerrådets nettsider
12.04.2017

Tips ved bestilling av reiser på nett

Stadig flere reiser og hotellovernattinger blir bestilt på nett. Forbrukerombudets tilsyn med reisenettsteder, viser imidlertid at ikke alle følger loven. Her er noen ting du bør være oppmerksom på før du bestiller neste reise på nett.