Nytt tilsyn for forbrukerne

07.12.2017 — Det blir stadig mer krevende å være en bevisst forbruker. Derfor trenger vi et sterkt Forbrukertilsyn, skriver forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.
Bildet viser forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth

BYTTER NAVN: Et styrket Forbrukertilsyn er en klar forbedring for forbrukerne. Det er også en forbedring for næringsdrivende som følger markedsføringsloven, skriver forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Fra 1. januar 2018 vil Forbrukerombudet raskere og mer effektivt kunne stanse ulovlig markedsføring, urimelige avtalevilkår og andre brudd på forbrukervernlovgivningen.

I korthet går endringene ut på at Forbrukerombudet endrer navn til Forbrukertilsynet og får mer effektive verktøy som vi kan bruke ved lovbrudd. Forbrukertilsynet kan selv fatte vedtak mot næringsdrivende, mens Markedsrådet blir klageorgan. Vi kan også fatte vedtak i saker uten å forhandle med den næringsdrivende først, og flere typer lovbrudd vil kunne sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

Les også: Forbrukerombudet skifter navn til Forbrukertilsynet

En klar forbedring

Dette er en klar forbedring for forbrukerne. Et styrket Forbrukertilsyn er også en forbedring for næringsdrivende som faktisk følger markedsføringsloven. Ved å slå ned på aktører som ikke forholder seg til regelverket kan vi enklere skape ryddige forhold for dem som følger loven.

Det kan være både tidkrevende og vanskelig å ta kloke forbrukervalg i dagens digitaliserte og internasjonaliserte hverdag. Om du skal kjøpe ny bolig, inngå avtaler om lån og kreditt eller handle digitale tjenester, har du som enkeltperson svært begrensede muligheter til å sikre deg mot urimelig praksis fra næringsdrivende. At dagens handel i økende grad skjer på tvers av landegrensene gjør det ikke enklere for forbrukerne å orientere seg, hverken om innholdet i markedsføringen er korrekt, eller om avtalen er rimelig.

Kan slå ned på lovbrudd mer effektivt

Derfor trenger vi et sterkt Forbrukertilsyn. Forbrukertilsynet skal fortsette å arbeide for at forbrukerne kan ha tillit til at markedsføringen er til å stole på. Og de skal være trygge på at standardavtalene de inngår med banken, teleoperatøren, strømleverandøren eller leverandøren av appen de har lastet ned, er balanserte og forståelige. Gjennom et mer effektiv tilsyn og styrkede sanksjonsmuligheter kan vi altså slå ned på næringsdrivende som bryter loven mer effektivt. Men vårt mål er ikke å svinge mest mulig med pisken. Prinsippet om dialog, veiledning og forhandling om frivillige løsninger til beste for forbrukerne skal derfor fortsatt være en sentral del av det vi gjør.

Som forbrukerombud og snart direktør for Forbrukertilsynet vil jeg at folk skal kunne stole på at vi jobber for dem. Og dersom det viser seg at næringsdrivende har brutt loven vil vi fra nyttår kunne slå raskere og hardere ned på dette.

Innlegget sto først på trykk i Finansavisen.

13.12.2017

Forbrukerombudet skifter navn til Forbrukertilsynet

1. januar 2018 endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet. Samtidig får vi mer effektive verktøy for å stanse ulovlig markedsføring, urimelige avtalevilkår og andre brudd på forbrukervernlovgivningen.