Mindre bruk av lokkepriser

10.11.2016 — Nytt tilsyn viser at gapet mellom prisantydning og solgtpris på boliger i Oslo sentrum er blitt mindre. – Det viser at det er fult mulig å prise riktigere, også i et hett boligmarked, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad.
BIldet viser utsikt over boliger i Oslo.

BEDRING: Tilsynet viser at det er mindre bruk av lokkepriser i Oslo. Men det er fortsatt omsetninger som har for store avvik mellom prisantydning og takst.

Forbrukerombudet har  på ny gjennomgått alle boligsalg gjennomført i oktober. Også denne gangen tok vi for oss bydelene Gamle Oslo, Sinsen, Sagene, Torshov, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Bislett, hvor problemer med lokkepriser tidligere har vært størst. Mens vi ved samme tilsyn i august avdekket svært store avvik mellom prisantydning og solgtpris, ser vi denne gangen en klar forbedring.

Forbedring

  • Mens 75 prosent av alle salg i august gikk 10 prosent eller mer over prisantydning, gjaldt dette 55 prosent av alle salg i oktober
  • Avvik på 20 prosent eller mer har gått ned fra 39 prosent i august til 16 prosent i oktober.
  • Avvik på 30 prosent eller mer er redusert fra 7 prosent i august til 1,8 prosent i oktober
  • Og mens vi i august fant 8 salg som gikk hele 40 prosent eller mer over prisantydning, gjaldt dette kun ett salg i oktober.

– Dette viser at det er fullt mulig for meglerne å treffe riktigere pris, selv i perioder med raskt stigende boligpriser. Men selv om utviklingen i dette området  som helhet er positiv, er det fortsatt omsetninger som har for store avvik. Vi forventer derfor å se en ytterlige forbedring i månedene som kommer, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.

Har gjennomført tiltak

Bransjen har tydelig tatt tak i problemene med lokkepriser etter forrige tilsyn. Da ble ti meglerforetak bedt om en redegjørelse for hvilke tiltak de setter i verk for å hindre at meglerne setter villedende prisantydninger. Foretakene fikk også beskjed om at det vil stilles krav til dokumentasjon for prisene som settes. Samtlige foretak har gitt tilbakemeldinger om at de har gjennomført konkrete tiltak. Prissetting har blant annet blitt en del av internkontrollen i flere foretak, og flere har tatt i bruk verktøyet E-takst for å sikre riktigere prissetting.

– Vi er glade for foretakene jobber aktivt med dette, og at bransjeorganisasjonene har engasjert seg for å endre det som åpenbart har vært en ukultur i bransjen. Mindre prisavvik er positivt for forbrukere på boligjakt, som får mer reelle prisantydninger å forholde seg til, sier Skjelbostad

For å følge opp at  utviklingen fortsatt  går i riktig retning vil vi gjennomføre  nye tilsyn i månedene som kommer.

Foretakene som ble sjekket er Aktiv, DNB Eiendom, Eie, Eiendomsmegler1, iHus, Krogsveen, & Partners, OBOS og Privatmegleren.

13.12.2017

Forbrukerombudet skifter navn til Forbrukertilsynet

1. januar 2018 endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet. Samtidig får vi mer effektive verktøy for å stanse ulovlig markedsføring, urimelige avtalevilkår og andre brudd på forbrukervernlovgivningen.