Standardkontrakter

Forbrukerombudet har utarbeidet noen standardkontrakter som regulerer kjøp av varer og tjenester.

De inneholder en oppsummering av hvilke rettigheter forbrukeren og den næringsdrivende har etter gjeldende lovgivning og praksis. Noen av standardkontraktene har blitt til etter dialog og forhandlinger mellom Forbrukerombudet og representanter for bransjen de omhandler.

Når næringsdrivende og forbruker tar i bruk Forbrukerombudets standardkontrakter, kan de med sikkerhet vite at vilkårene i avtalen som inngås, er rimelige og balanserte.

13.01.2017

Sport Outlet endrer ulovlig salgsmarkedsføring

Sport Outlet har reklamert for salg uten å oppgi før-priser på varene. Nå har kjeden skrevet under på at de ikke skal gjenta den ulovlige markedsføringen. Forbrukerombudet har fått lignende bekreftelser fra en rekke andre aktører i bransjen.