Finans

Forbrukerombudet jobber særlig med betalingstjenester, lån og kreditt, privatleasing av bil og sparing.

Hva gjør vi?

  • Vi bidrar til at vilkår er rimelige, tilpasset bruksmåten og brukerne, og presenteres på en forståelig måte til forbrukere.
  • Vi fører tilsyn med markedsføring av finansielle tjenester for å sikre at reklamen ikke villeder forbrukere, men gir klar og tydelig informasjon om viktige momenter som f.eks. kredittkostnader eller risiko ved spareprodukter.
  • Vi arbeider for at nye produkter og tjenester holder seg innenfor lovens rammer og ikke svekker forbrukervernet. Vi forhandler med bransjeforeninger og enkeltaktører om standardkontrakter.

Viktig å vite:

Mobilbetaling

  • Antall som har benyttet mobilen ved betaling til humanitære formål økte fra 8% i 2013 til 19% i 2015.
Kilde: SIFO Survey: Forbrukstrender 2015
22.03.2017

Testsider for kredittkort må merke reklame

Næringsdrivande som «testar» kredittkort på nettet, opplys ikkje godt nok om at dei blir betalt av bankane for å skaffe nye kundar. Forbrukarombodet krev at nettstadene merkar testane som reklame.

Fagpersoner