Finans

Forbrukerombudet jobber særlig med betalingstjenester, lån og kreditt, privatleasing av bil og sparing.

Hva gjør vi?

  • Vi bidrar til at vilkår er rimelige, tilpasset bruksmåten og brukerne, og presenteres på en forståelig måte til forbrukere.
  • Vi fører tilsyn med markedsføring av finansielle tjenester for å sikre at reklamen ikke villeder forbrukere, men gir klar og tydelig informasjon om viktige momenter som f.eks. kredittkostnader eller risiko ved spareprodukter.
  • Vi arbeider for at nye produkter og tjenester holder seg innenfor lovens rammer og ikke svekker forbrukervernet. Vi forhandler med bransjeforeninger og enkeltaktører om standardkontrakter.

Viktig å vite:

Mobilbetaling

  • Antall som har benyttet mobilen ved betaling til humanitære formål økte fra 8% i 2013 til 19% i 2015.
Kilde: SIFO Survey: Forbrukstrender 2015
11.05.2017

Gåvekort til konfirmanten? Dette bør du sjekke!

Det er tid for konfirmasjon, og mange vel å gi gåvekort i staden for pengegåver. Her er Forbrukarombodets råd til kva du bør tenkje på om du skal kjøpe eit gåvekort.

Fagpersoner