Delingsøkonomi

Vi er opptatt av at forbrukerne skal være like trygge når de kjøper eller leier varer eller tjenester gjennom en delingsplattform, som på mer tradisjonelle plattformer. Derfor er det viktig at aktørene følger reglene om forbrukervern i markedsføringsloven.

Hva gjør vi?

 • Vi fører tilsyn med markedet og veileder aktørene innen delingsøkonomien for å bidra til at forbrukerne får de rettighetene de har krav på.
 • Vi behandler enkeltsaker med næringsdrivende ved behov.
 • Vi kartlegger om det er spørsmål med delingsøkonomien som ikke kan løses gjennom gjeldende forbrukervernlovgivning.
 • Vi bidrar til internasjonal diskusjon om problemstillinger som kan oppstå i delingsøkonomien, og bidrar til felles håndheving av regelverk.
 • Vi tar gjerne imot spørsmål om din tjeneste.

Viktig å vite

 • Sjekkliste

  Hvis du driver næringsvirksomhet overfor forbrukere må du følge markedsføringsloven. Både den som driver en delingsplattform og den som selger varer, leier ut ting eller tilbyr tjenester kan defineres som næringsdrivende, og har selv ansvar for å følge loven.

  Sørg blant annet for å ha dette på plass:

  • God og riktig beskrivelse av tjenesten i all markedsføring
  • Korrekt og fullstendig prisinformasjon
  • Gode avtaleinngåelsesmekanismer
  • Trygge betalingsløsninger
  • Kontrakter som er i samsvar med forbrukerlovgivning (se for eksempel Standardvilkår for varesalg på nett)
  • Kontrakter som klart sier hvilke rettigheter bruker har og eventuelt ikke har
  • Nødvendig kontaktinformasjon
  • God kundeservice
 • Prisopplysninger

  Selger du varer eller tjenester? Vår veileder om pris viser hvordan du kan gi riktig prisinformasjon.

 • Markedsføring i sosiale medier

  Benytter tjenesten din sosiale medier til promotering? Forbrukerombudet har utarbeidet veiledning til merking av reklame i sosiale medier. Det er også utarbeidet et felles nordisk standpunkt om skjult reklame.

Fakta

 • 68 prosent av oss tror delingsøkonomien vil være økonomisk lønnsom for forbrukere.
Kilde: SIFO 2016 - Delingsøkonomien i Norge
29.06.2016

Vi trenger trygge digitale forbrukere

DEBATT: I den digitale økonomien dukker det stadig opp nye utfordringer for forbrukerne. Forbrukerombudet har verktøyene som skal til for å løse mange av disse utfordringene. Men vi trenger mer ressurser, skriver forbrukerombud Gry Nergård.

Fagpersoner