Andre tema

På denne sida finn du informasjon om andre tema Forbrukarombodet fører tilsyn med.

Kjønnsdiskriminerande reklame

Tekstilmerking

Merking av krystallglas

Miljø og etikk

 

 

17.11.2017

Enklare å vere straumkunde

Brå og overraskande prisauke frå straumleverandøren bør vere historie. Forbrukarombodet har kravd at selskapa skal gi klar og tydeleg informasjon om prisar og vilkår for alle straumavtaler, og dei skal også varsle kundane dersom noko endrast.