Advarer mot EU-forslag om nye reklameregler

05.09.2016 — Forbrukerombudet er kritisk til et forslag som åpner for mer reklame i beste sendetid og friere regler for produktplassering. Det er EU-kommisjonen som går inn for å liberalisere reklamereglene i Europa, men ombudet ber Kulturdepartementet om å sette på bremsen.
fjernkontroll og tv. foto

IKKE TYDELIG: Under halvparten av TV-seerne får med seg merking av programmer som inneholder produktplassering.

Tidligere i år la EU-kommisjonen fram sine forslag til endringer i direktivet om audiovisuelle medietjenester, det såkalte AMT-direktivet.

Her foreslås det blant annet å slakke på reglene for produktplassering slik at produktene kan gis en mer fremtredende eksponering i programmene. Forbrukerombudet har lenge vært kritisk til produktplassering, siden det rokker ved lovprinsippet om at markedsføring tydelig skal fremstå som markedsføring.

– Produktplassering er vanskelig å identifisere og forstå for forbrukerne. En undersøkelse som Medietilsynet gjorde, viste at under halvparten fikk med seg merkingen av programmer som inneholder produktplassering. Én av to TV-seere har dermed blitt eksponert for markedsføring uten å være klar over det, sier Gry Nergård.

– Kortsiktig med mer TV-reklame

Det foreslås videre at dagens regel om maks 20 prosent reklame per klokketime byttes ut med et tak på hvor mye reklame som kan sendes per dag. I praksis åpner dette for at kringkasterne kan legge store mengder reklame til tidspunktene hvor de vet at mange titter på. I tillegg foreslås det at nyhetssendinger og filmer kan avbrytes oftere av reklame enn i dag.

– Vi vet at forbrukere synes TV-reklame er irriterende. Mange velger heller reklamefrie alternativer som Netflix for å slippe avbruddene. I ei tid hvor lineær TV møter stadig større konkurranse vil det derfor være ei kortsiktig løsning å pøse på med mer reklame, mener Nergård.

Like regler for alle massemedier bør vurderes

Forbrukerombudet har tidligere, og også under denne høringen, etterlyst en mer helhetlig mediepolitikk.

I dag reguleres reklame i TV-sendinger og audiovisuelle bestillingstjenester av kringkastingsregelverket. Nettaviser, videodelingsplattformer, blogger og andre medier vurderes imidlertid etter det generelle forbudet mot skjult reklame i markedsføringsloven. At det er helt egne regler for identifisering av reklame på TV, kan bidra til å gjøre reklamegjenkjenningen mer forvirrende og vanskelig for forbrukerne. Forbrukerombudet ser også at det er utfordrende for mediene.

– Vi mener derfor det bør gjøres et større arbeid med regelverket om kommersiell kommunikasjon i massemedia fremfor å flikke på reglene for TV, som man gjør nå, avslutter forbrukerombud Gry Nergård.

23.11.2017

Vil vite kva drosjeturen kostar på førehand

Kundane må få vite kva drosjeturen kostar før dei set seg i bilen, meiner Forbrukarombodet. Ombodet ønsker også meir prisinformasjon på nett og på plassar passasjerane ferdast.