Mye dårlig merket reklame på blogger

Tips en venn

Mottakers e-post:
Din e-post:

Mye dårlig merket reklame på blogger

09.03.2012

Forbrukerombudet har igjen sett på et utvalg kommersielle blogger for å få en oversikt over omfanget av reklame på blogg, og for å se om bloggerne merker reklameinnleggene sine godt nok. Gjennomgangen viste at antall bloggere som har reklamefinansierte innlegg har økt. Mange bloggere merker reklameinnleggene sine, men merkingen er ofte ikke tydelig nok. Nå ber Forbrukerombudet annonsørene som markedsfører sine varer og tjenester på blogg om å ta ansvar.

Forbrukerombudet har tidligere laget en veiledning for reklame på blogg og bedt bloggere og annonsører innrette seg etter denne. Les mer om dette her.

Bloggere som tjener penger på å skrive om produkter og tjenester på bloggen sin er etter markedsføringsloven forpliktet til å merke dette som reklame. Forbrukerne har krav på å få vite at dette nettopp er reklame – og ikke bloggernes personlige ytringer. Mange bloggere er bevisste på å følge kravene som markedsføringsloven stiller og merker reklameinnleggene på bloggene sine. Dessverre ser mye av denne merkingen ut til å være mindre synlig enn tidligere.

– Det er veldig bra at mange bloggere merker reklameinnleggene sine, men det er ikke tilstrekkelig å bare merke innlegget - merkingen må også være godt synlig for leserne. Hele poenget er at forbrukerne skal vite at det er reklame de leser, og ikke personlige ytringer. Merkingen bør derfor stå øverst i innlegget og skal være like synlig som resten av teksten, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Bloggere har stor påvirkningskraft
De mest leste bloggerne har mellom 10 000 og 80 000 lesere om dagen og stor påvirkningskraft, særlig på de unge voksne. Unge forbrukere er utsatt for et sterkt kjøpepress og veien er kort fra å lese en bloggers omtale av en vare til å kjøpe varen på nettet. Ved å opplyses om at bloggeren har fått betalt for produktomtalen kan leseren ta et mer bevisst valg om å kjøpe produktet.

Forbrukerombudet har sendt brev til bloggerne og bedt dem gjøre merkingen av reklameinnleggene mer synlig for forbrukerne.

Krever at annonsørene tar ansvar
Omtale av produkter som framstår som bloggerens personlig anbefaling kan påvirke leseren i sterkere grad enn annen reklame, og dette vet annonsørene som velger å markedsføre sine produkter og tjenester på blogg. Forbrukerombudet har mottatt tips om at annonsører har bedt bloggere om ikke å merke reklameinnlegg de skriver på annonsørens vegne. Dette hører heldigvis til sjeldenhetene. Mer vanlig er det nok at annonsørene ikke gir noen bloggerne noen informasjon eller veiledning om at reklameinnleggene må merkes. Her mener Forbrukerombudet at annonsørene må ta mer ansvar. De fleste av de mest leste bloggerne er unge, og gjerne under 18 år. De har dermed ikke de samme forutsetningene for å sette seg inn i regelverket som profesjonelle aktører. Da er det opp til annonsørene som den profesjonelle part i avtalen å sørge for at markedsføringsloven blir fulgt.

- Annonsørene har her et like stort ansvar etter markedsføringsloven, som ved markedsføring i andre og mer tradisjonelle kanaler. At blogg som reklamekanal reiser visse spesielle utfordringer, må de da ta høyde for allerede når de velger å benytte denne kanalen, sier Nergård.

Forbrukerombudet har på denne bakgrunn sendt ut brev til et utvalg annonsører som markedsfører sine produkter og tjenester på blogg. I brevet påpeker ombudet at også annonsørene kan bli stilt ansvarlige for ulovlig markedsføring på blogg, og ber annonsørene om en redegjørelse for deres rutiner ved inngåelse av et samarbeid om bloggmarkedsføring.

Les brevet til annonsørene her.

Kontaktpersoner hos Forbrukerombudet:
Gry Nergård, forbrukerombud (tlf.: 990 05 080)
Tonje Hovde Skjelbostad, fagleder (tlf.: 916 18 729)

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo | Tlf 23 400 600 | Faks 23 400 601 | Nettredaktør: Trine Aaen