BI forbedrer studiekontrakter

Tips en venn

Mottakers e-post:
Din e-post:

BI forbedrer studiekontrakter

02.07.2004
Handelshøyskolen BI har be­kreft­et at de vil innrette seg etter For­brukerombudets krav om å endre studiekontraktene sine for å gjøre dem mer rimelige for studentene. "Før krevde BI at studenter som trakk seg fra studiene i første semester skulle betale skole­penger for hele året. Nå må de bare betale for det semesteret de er i," sier Forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

I juni bestemte Forbrukerombudet seg for å bringe BIs studiekontraktsvilkår inn for Markedsrådet fordi ombudet mente vilkårene om betalingsplikt ved avbrutte studier var urimelige. Forbrukerombudet hadde etter langvarig dialog om kontraktsvilkårene ikke kommet til enighet med BI, og varslet dermed at saken ville bli bragt inn for Markedsrådet dersom BI ikke innrettet seg.

"Det er veldig positivt at BI nå likevel forbedrer studiekontraktsvilkårene sine, og det er fint at de greier å innføre disse endringene allerede for høstens nye studenter," sier Forbrukerombud Thon.

Les relevante dokumenter i spalte til høyre

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo | Tlf 23 400 600 | Faks 23 400 601 | Nettredaktør: Trine Aaen