IDS-skolens urimelige kontrakter til Markedsrådet

Tips en venn

Mottakers e-post:
Din e-post:

IDS-skolens urimelige kontrakter til Markedsrådet

01.07.2004
IDS-skolens studiekontraktsvilkår vil bli bragt inn for Markedsrådet dersom skolen ikke retter seg etter Forbrukerombudets krav til rimelige studiekontrakter innen 1. august. Forbrukerombudet mener skolens vilkår om registrerings­avgift og forskuddsbetaling av skole­penger er urimelige, og har over lengre tid forsøkt å få igang en dialog med skolen for å få endret studiekontraktene  - uten å lykkes.  Nå bringes saken inn for Markedsrådet for å få en endring i skolens praksis.

"Vi har hatt problemer med å få kontakt med skolens ledelse over lengre tid, til tross for at vi flere ganger har bedt dem om å gi oss en redegjørelse for hvordan de praktiserer sine vilkår," sier Forbrukerombud Bjørn Erik Thon. "Siden vi ikke har fått noen forklaring på hvordan IDS-skolen tolker og praktiserer sine studiekontraktsvilkår, har vi ikke hatt annet valg enn å legge vår egen tolkning til grunn," sier Thon. IDS-skolen ble informert om Forbrukerombudets tolkning i et brev sendt den 19.12.2003.

De tre vilkårene Forbrukerombudet har vurdert og vil bringe inn for Markedsrådet er skolens registreringsavgift på kr. 2.000,-, vilkåret om forskuddsbetaling på kr. 5.000,-, og  reguleringen av avbrudd før og etter skolestart, herunder den manglende regulering av sosiale prestasjonshindre.

Etter at IDS-skolen mottok Forbrukerombudets varsel om markedsrådssak, har skolen opplyst at den vil utarbeide nye studiekontraktsvilkår innen 1. august. "Nå vil vi vente og se om det ligger noen reelle forbedringer i skolens nye vilkår, eller om det fortsatt vil være nødvendig å ta saken til Markedsrådet," sier Forbrukerombud Thon.

Les relevante dokumenter i spalte til høyre.

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo | Tlf 23 400 600 | Faks 23 400 601 | Nettredaktør: Trine Aaen