Forbrukerombudet
- enklere og tryggere marked for forbrukerne

Vestlia Resort endret ulovlig TV-reklame rettet mot barn

06.10.2015

Forbrukerombudet mener Vestlia Resort har brutt markedsføringsloven ved å sende TV-reklame med maseoppfordringer rettet mot barn. Reklamefilmen inneholder flere elementer som skal få barna til å mase på sine foreldre om å kjøpe hytte.

Villeiande marknadsføring av bustadprosjekt

06.10.2015

Ein eigedomsmeklar i Ålesund marknadsfører eit bustadprosjekt utan at det kjem tydeleg fram at oppføring av prosjektet krev godkjend rammesøknad frå kommunen.    

 –Villeiande, meiner Forbrukarombodet.

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo | Tlf 23 400 600 | Faks 23 400 601 | Nettredaktør: Trine Aaen